Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.02.2024. Viimeisin muutos 20.02.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Taidetehtaan Apteekki, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo

Puhelinnumero: 019 689 4400

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tony Kaarlas, tony.kaarlas@gmail.com, 0408496929

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, sekä markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: verkkoyhteyden IP-osoite, sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeseloste

 

Keräämme, käsittelemme, ja analysoimme tietoja verkkosivustomme käytöstä ja käyttäjistä. Voimme kerätä selaimestasi ja päätelaitteestasi tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Käytämme näin saatua tietoa sivustomme parantamiseen käyttäjiä paremmin palvelevaksi.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat selaimeesi, kun vierailet niillä. Ne sisältävät yleensä verkkosivuston nimen sekä yksilöllisen tunnisteen. Evästeet auttavat parantamaan käyttökokemustasi verkkosivustollamme.

Miten ja miksi evästeitä käytetään?

Käytämme evästeitä parantamaan käyttökokemustasi. Jos esimerkiksi täytät yhteydenottolomakkeen, käytämme evästeitä muistamaan tietosi seuraavaa kertaa varten.

Kolmannen osapuolen evästeet

Käytämme kolmannen osapuolen evästeitä seurataksemme, miten käytät verkkosivustoamme, esimerkiksi millä sivuilla vierailet ja kuinka kauan vietät aikaa niillä. Tämä auttaa meitä saamaan paremman käsityksen siitä, miten ihmiset käyttävät sivustoamme ja miten he saapuvat sivustollemme, mikä taas auttaa meitä luomaan parempia kampanjoita.

Miten evästeet poistetaan käytöstä?

Voit estää evästeiden tallentamisen selaimeesi, mutta tämä saattaa vaikuttaa käyttämiesi verkkosivustojen toimintaan. Evästeet meidän verkkosivustollamme eivät ole välttämättömiä, mutta ne saattavat parantaa käyttökokemustasi.

Jos haluat poistaa evästeet selaimestasi, tutustu tähän oppaaseen: Kuinka poistan evästeet käytöstä?